MVJ в европейска седмица на движението

MVJ studio в Европейската седмица на движението 2013