Снимка 8-ми март

Нов конкурс за снимка!!! *Тема: 8-ми март